Teléfono : 981347690      Email : escola@neboa.org

CURSO DE DIRECTORES/AS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO

CURSO DE DIRECTORES/AS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO

Datos do curso

Prazas dispoñibles 10
Data do curso 10 Febreiro 2021
Prazo de inscrición 1 Febreiro 2021
Acceso o curso Ver curso
Comparte

Descrición do curso

O curso de Director/a de campos de voluntariado Néboa desenvolvese dacordo co Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro (DOGA 10/03/2000), que refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude, regula as Escolas de Tempo Libre, así coma os programas de formación que se van impartir nas mesmas. Este é un curso de segundo nivel é dicir ten por obxeto a formación das persoas para capacitadas para a organización dun equipo de monitores/as e especialistas na organización e execución das actividades. É este decreto, modificado posteriormente nalgúns puntos con outros regulamentos, o que estipula os requisitos para a matrícula:
Ter o curso de director/a de actividades de tempo libre.
Experiencia como director de a lo menos un campamento de 15 días.

Consta de dúas fases:

a) Fase teórico-práctica de 50 horas de duración.

b) Fase práctica que tera como mínimo 14 días de duración en un campo de voluntariado e que se realizará una vez rematada e superada a fase anterior, nun prazo de dous anos a partir da entrega do apto teórico. As prácticas serán en base a un proxecto elaborado polo participante e supervisado polo titor.