Teléfono : 981347690      Email : escola@neboa.org

ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA PARA AS XXXIII ACAMPADAS INTERMUNICIPÁIS NA NATUREZA

ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA PARA AS XXXIII ACAMPADAS INTERMUNICIPÁIS NA NATUREZA

ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA PARA AS XXXIII ACAMPADAS INTERMUNICIPÁIS NA NATUREZA

Queda aberto o plazo de matrícula para as Acampadas Intermunicipais na Natureza. Por motivos hixiénicos sanitarios a formalización da matrícula faráse a través do correo electrónico agás a entrega da declaración responsable cuio orixinal será entregado debidamente asinado o día de chegada dos participantes. A non presentación de toda a documentación solicitada vai seguida da perda da plaza.

O criterio de selección dos participantes: terán preferencia os participantes do concello organizador e concellos colaboradores (As Pontes, Pontedeume e O Barco de Valdeorras) e logo o resto dos participantes por riguroso orde de chegada.
Revisadas as peticións, comunicaráse a cada interesado se ten plaza ou non.

As plazas son limitadas. A non asistencia ó campamento só da dereito á devolución do 70% da cota, sempre e cando se avise con quince días de antelación ao inicio do campamento.
O número de participantes queda supeditado ás normas sanitarias e protocolos COVID que rixan no momento do inicio do campamento. En caso de que o número fose inferior ao matrículado a entrega de plazas será por orde riguroso de chegada.
A asociación resérvase a posibilidade de anulación do campamento se as normas sanitarias así o aconsellan. Os campamentos rexeránse polos protocolos adaptados do protocolo xeral da Xunta de Galicia, susceptibles de sufrir modificacións dependendo da situación epidemiolóxica respecto da COVID-19.

As datas, rangos de prezos e prezos para os diferentes turnos son os seguintes:

Multiaventura: 7 a 18 de Xullo, de 9 a 16 anos, 220€ concellos colaboradores, 255€ concellos non colaboradores.
Robinson: 22 a 28 Xullo, de 6 a 8 anos, 140€ concellos colaboradores e 165€ non colaboradores.

Para matricularse nos concellos chamar a:

Concello de As Pontes: Pavillón Polideportivo 981 452 602
Concello de Pontedeume: Departamento de Servizos Sociais 981 433 288
Concello de O Barco de Valdeorras:  Departamento de Deportes 988 682 496

Para máis información ou aclaracións chamar ao teléfono 981 347 690 ou no 669 111 183 a partir das cinco da tarde.

NOTA ACLARATORIA #1:
En vista de que a maior parte da xente que se está matriculando a través do correo de Néboa está a facer o ingreso aclaramos que somentes os que sexan de Neda entregarán o pago do campamento (de concello colaborador como sempre) porque teñen a plaza asegurada ata un número estipulado. O resto entregan a ficha e non fan o ingreso ata o momento de que lles confirmen a plaza. O resto dos concellos (As Pontes, Pontedeume e O Barco de Valdeorras) teñen normas propias. Tendes que falar con eles para saber como facer a matrícula.

NOTA ACLARATORIA #2:
Amplíase o prazo de matriculación na queda Róbinson ate o 10 de Xullo.

Declaración Responsable 2021
Folla informativa 2021
Díptico actualizado 2021
Ficha actualizada 2021
Material e notas Multiaventura (versión correxida)
Material e notas Robinson
Comparte